Adviezen

Jump Rope Tricks voor kinderen


Kinderen over de hele wereld genieten van springtouw. Springtouw is een spel dat kinderen thuis, in het park en op het schoolplein kunnen spelen. Kinderen springen alleen, in teams of met een partner. Springtouw is een plezierige aerobe, hart-gezonde oefening voor kinderen en volwassenen. Teams kunnen één touw, twee touwen of meer gebruiken. Draai de touwen langzaam met enige spanning om ze in stand te houden. Probeer een gelijkmatige 'beats' te houden door te tellen.

Individuele trucs

De schaarsprong is eenvoudig en de meeste kinderen kunnen deze truc doen met een beetje oefening. Spring over het touw en land met één voet naar voren en de andere voet naar achteren. Wissel van been als het touw weer naar voren komt. Blijf springen, beweeg de benen in een schaarbeweging - linkervoet vooruit, rechtervoet terug en dan rechtervoet vooruit, linkervoet terug. Land op je voetballen en leun naar voren om je evenwicht te behouden. Het spreidkruis is vergelijkbaar met de schaarsprong. Land met beide voeten op de grond bij de eerste sprong. Bij de tweede sprong, land met één been gekruist voor het andere. Land met beide voeten op de grond bij de derde sprong. Voltooi de straddle cross jump door te landen met het andere been gekruist op de vierde sprong. Volgens thinkquest.org zijn de schaar en het spreidkruis basale springtouwvaardigheden die bijna elk kind kan uitvoeren. Als een kind het touw alleen kan slingeren, moet hij deze trucs kunnen uitvoeren.

Partner Truc

Het tweewiel met een volledige draai is een complexe truc van het springtouw waarvoor twee springers nodig zijn om te presteren. De jumpers staan ​​naast elkaar in dezelfde richting. Elke jumper kruist de touwen door het handvat van het touw van de andere jumper vast te houden. Plaats het touw vastgehouden door de linkerhanden in de rug. De jumpers brengen het linker touw over de voorkant. De jumper links springt niet over het touw maar draait met de klok mee naar het midden terwijl ze haar linkerhand naar beneden brengt tussen zichzelf en haar springpartner. De jumpers zwaaien het touw in hun rechterhanden omgedraaid. De jumper rechts springt niet maar draait tegen de klok in naar het midden. Wanneer het touw de tenen van de jumper rechts raakt, springt ze over het touw. De andere springer springt dan over het touw. Herhaal deze stappen om het wiel te laten draaien. Kinderen van 8 tot 9 jaar oud moeten deze truc met oefening kunnen uitvoeren.

Lange touwtrucs

Lange touwtrucs worden uitgevoerd met minimaal twee kinderen die aan het touw draaien terwijl verschillende andere kinderen springen. De springtouwtruc uit Texas vereist twee lange touwen, ongeveer 12 voet lang. De touwdraaiers staan ​​in een vierkant en houden elk uiteinde van een touw vast. De touwen kruisen diagonaal. Alle vier touwdraaiers draaien de touwen tegelijkertijd zodat beide touwen tegelijkertijd in de lucht of op de grond zijn. Twee dragers die naast elkaar staan, draaien het touw met de klok mee en de andere twee draaien het touw tegen de klok in. Jumpers gaan dan de ster in en springen beide touwen tegelijkertijd. Als een kind het touw kan draaien, moet ze aan deze truc kunnen deelnemen. Kinderen vanaf 8 jaar moeten met touwen kunnen oefenen.

Teamtrucs

Double Dutch wordt uitgevoerd door twee dragers die tegenover elkaar staan ​​en een lang touw in elke hand houden. Op het juiste moment de touwtjes in handen hebben is essentieel voor het uitvoeren van dubbel Nederlands. De dragers heffen één touw op, in de linkerhand vastgehouden door de ene keerder en de rechterhand bij de andere keerder, naar buiten en omhoog. Wanneer het eerste touw de top van de opzwaai bereikt, til het tweede touw op en draai het in de tegenovergestelde richting. Terwijl het tweede touw omhoog gaat, komt het eerste touw naar beneden. De touwen wisselen dan afwisselend de grond. Jumpers springen dan over elk touw als het de grond raakt. Volgens worldjumprope.org moeten kinderen vanaf 10 jaar met enige oefening de touwtjes in handen kunnen krijgen. Elk kind dat aan een touw kan springen, kan dubbel Nederlands springen.

Middelen


Bekijk de video: Jumprope for Kids (Januari- 2022).