Adviezen

IPAP versus CPAP


De terminologie van polysomnografie of slaapstudies kan verwarrend zijn. Maar elke discussie over het onderwerp begint waarschijnlijk met het kennen van het verschil tussen CPAP en IPAP, evenals andere termen zoals EPAP en BIPAP.

CPAP

CPAP staat voor continue positieve luchtwegdruk. Dit is het meest voorkomende type behandeling voor obstructief slaapapneu-syndroom. De CPAP-machine is ingesteld op een vaste druk, die varieert van vier tot 18 of hoger, afhankelijk van het model.

IPAP

IPAP staat voor inspirerende positieve luchtwegdruk. Dit wordt gebruikt in combinatie met EPAP of expiratoire positieve luchtwegdruk. De combinatie van deze twee drukken is wat BIPAP of Bilevel-behandeling kenmerkt.

Waarom CPAP versus IPAP?

CPAP wordt gebruikt voor standaard obstructieve slaapapneu. Sommige patiënten hebben echter lage zuurstofgehalten die 's nachts niet opnieuw verzadigen. Voor patiënten met deze aandoening, bekend als hypoventilatiesyndroom, is het doel om zuurstof te verhogen door te ventileren via het gebruik van inhalatiedruk en uitademingsdruk.

Welke is het beste voor u?

Als uit uw slaaponderzoek blijkt dat u zuurstofverzadiging ervaart, maar uw zuurstofniveau stijgt tussen apneus, heeft u mogelijk alleen CPAP nodig. IPAP is gereserveerd voor patiënten die extra hulp nodig hebben bij het ventileren tijdens de slaap. In deze gevallen is het niet alleen een kwestie van het openen van de luchtwegen, maar ook helpen bij het ademen.

Andere Overwegingen

Sommige patiënten vinden IPAP- en EPAP-drukken gemakkelijker te verdragen dan alleen CPAP-behandeling. In de meeste gevallen moet BIPAP echter worden gereserveerd voor patiënten die extra zuurstof nodig hebben.